top of page

Tout moun, jan li te fè lide nan kè yo, pa avèk repiyans oswa anba fòse; paske Bondye renmen yon moun ki bay kè kontan. 2 Korentyen 9:7

bottom of page