top of page

Dyon Bib gratis

Die Bibel jetzt online lesen

die-bibel-lutheruebersetzung-illustriert

Um online zu lesen auf die Bibel Klicken

mwenMwen te chwazi kèk lyen kote ou ka kòmande Bib ou a.

Kit ou vle etidye tout Bib la oswa jis li Nouvo Testaman an pou kòmanse, w ap jwenn bon lyen isit la.

Bay yon moun yon Bib ki pa gen youn epi ki vle youn.

Lyen Bib la

Trè rekòmande! Yon pake liv pou débutan Bib. Butcher2000 vèsyon

Tout Bib patwone pa Legliz Batis Kretyen Evanjelis Düren eV

Nouvo Testaman gratis nan boutik sou entènèt CH

Vèsyon: espwa pou tout moun

Nouvo Testaman ak Sòm

Ti gwosè pòch. Elber jaden vèsyon

Tradiksyon Rekiperasyon Nouvo Testaman an

Bib pou telefòn ak tablèt

unnamed.png
Youverse Bible App

Ansyen ak Nouvo Testaman pou iPhone, Android ak tablèt. Disponib nan plis pase 60 lang. Plis pase 478 milyon telechajman deja.

(Connect with godfaith.net)

Li Bib la sou Entènèt kounye a

die-bibel-lutheruebersetzung-illustriert

Klike sou Bib la pou w li sou Entènèt

Wpoukisa lekti Labib enpòtan?

 • Plizyè fwa, Bib la mete aksan sou valè konesans anpil nan Bib la (pa egzanp, pou paran yo Det 6:6-7; pou moun ki responsab Det 17:18-19; Tit 1:9; pou moun ki vle reyalize yon bagay Joz 1:8; Sòm 1). elatriye)

 • Plis pase nenpòt ki konseye psiko, Pawòl Bondye a gen yon lavi pwòp (Iza. 55:10-11), li vivan, efikas (Eb 4:12-13) epi li vle chanje nou (1Pyè 1:23).

 • Pwomès sa yo rezilta nan Sòm 19:8-11: Aji ak pawòl Bondye a bon pou nanm mwen, pèmèt mwen pran desizyon lavi ki saj, ba m oryantasyon pou yon lavi ki plen lajwa ak ban m pèspektiv espirityèl.

 • Jezi te gen yon apwòch rilaks, souveren nan pawòl Bondye a (tantasyon: Lk 4.4.8.12; prèch Lk 4.18; pwoblèm kontwovèsyal: Lk 6.3; 11.30-32...; evanjelizasyon: Lk 18.20; swen pastoral: Lk 24:27,44-). 47). Nou jwenn konesans sa a ankò nan apot yo (pa egzanp, prèch Pyè a nan Pannkòt). Avèk 2 Timote 2:24, kapasite pou anseye se pa privilèj kèk moun ki chwazi yo oswa moun ki gen don, men se yon siy matirite espirityèl.

 • Nan OT la, Pawòl Bondye a te dwe li regilyèman (Detewonòm 31:9-13) pou moun yo ta aprann kòmandman yo.

 • Ki benefis ki genyen nan lekti regilye Labib?

  1. Lekti Labib regilye pratike lekti.

  2. Lekti Labib regilye revele fil komen ki travèse Bib la.

  3. Lekti Labib regilyèman pwoteje kont teyoloji yon sèl kote.

  4. Lekti Labib regilye ede w konprann lang ansyen yo (nan tradiksyon yo).

  5. Lekti Labib regilyèman bay konesans detaye enpòtan.

  6. Lekti Labib regilye fè m vin yon moun ki konnen Bib la.

  7. Lekti Labib regilye i anmenn en letid Labib pli profon.

Godfaith Logo_edited.jpg
bottom of page