top of page

Lmalerezman li pa t posib pou mwen telechaje tout fim nan yon sèl kou.

Mwen te oblije koupe l an 4 pati.

Li toujou vo li.

Tijan 1

Tijan 2

Tijan 3

Tijan 4

bottom of page